Centrum Transferu Wiedzy

Aktualności

21.04.2020

Zapraszamy do składania ofert na realizację usługi w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 2.0

Zapraszamy do składania ofert na realizację usługi w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 2.0

na wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu opracowań oraz ich konsultacji w zakresie: analizy potencjału, strategii komercjalizacji i wyceny dla rozwiązań/technologii/utworów/wynalazków.


Termin składania ofert 27.04.2020 r.

 

Szczegółowe informacje dostępne sa na storonie:
http://www.bip.umlub.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-wylaczone-ze-stosowania-pzp/zamowienia-inne-do-30000/przetarg,1340.html

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie