Centrum Transferu Wiedzy

Aktualności

16.04.2020

Zapraszamy do udziału w 20. edycji programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki.

Zapraszamy do udziału w 20. edycji programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki.

Celem Konkursu jest udzielenie wsparcia finansowego i promocja utalentowanych kobiet naukowców prowadzących prace badawcze w zakresie nauk biologicznych a także nauk medycznych.

Program jest skierowany do kobiet zarówno na zaawansowanym, jak i początkowym etapie prac badawczych, które chcą zaprezentować wyniki swoich badań oraz plany na ich rozwój.

Nabór zgłoszeń trwa do 30 kwietnia 2020r.

Spośród najlepszych aplikacji wyróżnione zostanie 6 projektów, przyznając ich autorkom: 3 stypendia habilitacyjne po 35 000 zł, 2 stypendia doktoranckie po 30 000 zł i 1 stypendium magisterskie w wysokości 20 000 zł.
Dodatkowo wszystkie nagrodzone badaczki L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki, przy wsparciu Partnerów programu – Polskiego Komitetu ds. UNESCO, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polskiej Akademii Nauk, wezmą udział w międzynarodowych konferencjach i sympozjach, a ich osiągnięcia naukowe promowane będą nie tylko wśród naukowców, ale także szerszej opinii publicznej.


Zgłoszenia do tegorocznej edycji należy przesyłać za pośrednictwem strony:
http://lorealdlakobietinauki.pl/

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie