Centrum Transferu Wiedzy

Aktualności

19.03.2020

Zmiany w systemie pracy w Centrum Transferu Wiedzy

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, zgodnie z poleceniem JM Rektora UM wprowadziliśmyzmiany w pracy Centrum Transferu Wiedzy.

 

W dniach 18 marca -15 maja 2020 roku pracownicy CTW częściowo wykonują swoje zadania zdalnie.

 

Pracownicy wykonujący pracę zdalną na bieżąco monitorują informacje przekazywane na skrzynki pocztowe poszczególnych pracowników.

W biurze CTW są pełnione rotacyjne dyżury. Wyznaczeni pracownicy dyżurujący świadczą pracę w tym dniu w siedzibie CTW ul. Chodźki 7 a pozostali pracownicy pracę zdalną. Pracownik obecny w biurze załatwia sprawy wymagające osobistej obecności.

Wszystkie sprawyw miarę możliwości załatwiamy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

 

Kontakt dla interesantów:

e-mail: transfer.wiedzy@umlub.pl

tel. 81 448 51 63

sprawy związane z ochroną własności intelektualnej

e-mail: michal.dys@umlub.pl tel. 81 448 51 60

 

Ze względu na trudną sytuację prosimy o kontakt osobisty tylko w niezbędnych sytuacjach, z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności.

 

Dziękujemy za zrozumienie.

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie