Centrum Transferu Wiedzy

Aktualności

10.02.2020

Projekt Innovation Coach- wsparcie przedsiębiorców w rozwoju działalności B+R+I" .

Zapraszamy przedsiębiorców na Dzień Informacyjny dedykowany projektowi Innovation Coach- wsparcie przedsiębiorców w rozwoju działalności B+R+I" .

 

Głównym celem Dnia Informacyjnego jest przedstawienie oferty Programu STEP, który skierowany jest do przedsiębiorców, gotowych wdrożyć innowacje, z pomocą funduszy europejskich, m.in. oferowanych przez Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.

 

Projekt STEP to kompleksowy instrument, składający się z dwóch etapów - ścieżek.

 

Pierwsza z nich polega na opracowaniu wstępnej koncepcji na projekt i przesłaniu jej do ekspertów Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Eksperci STEP, posiadający doświadczenie w ocenie wniosków, sprawdzą państwa pomysł i opracują rekomendację  do udoskonalenia wniosku, zwiększającego jego szanse na uzyskanie finansowania.

 

Druga ścieżka umożliwia przedsiębiorcom skorzystanie z usługi coachingu innowacji - usługi doradczej wykonanej przez wysokiej klasy ekspertów ds. innowacji i mającej na celu ocenę potencjału przedsiębiorstwa, analizę otoczenia gospodarczego oraz mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa. Wynikiem tej usługi  będzie opracowanie przez coacha zindywidualizowanej Rekomendacji dla przedsiębiorstwa, która powinna zawierać wspólnie wypracowany pomysł na wdrożenie innowacji do przedsiębiorstwa, jak również wskazanie sposobu sfinansowania tego procesu z wykorzystaniem funduszy europejskich.

 

Udział w Dniu Informacyjnym to również doskonała okazja do spotkania z osobami bezpośrednio odpowiedzialnymi za realizację Instrumentów STEP oraz Programów POIR i Horyzont2020.

 

Program spotkania, rejestracja znajduje się na stronie:

https://www.innovationcoach.pl/wydarzenie/26-info-day-w-lublinie

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie