Centrum Transferu Wiedzy

Aktualności

05.11.2019

Obiecujące wyniki w badaniach substancji o potencjale antydemencyjnym.

Zespół naukowców z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie uzyskał obiecujące wyniki  w badaniach  substancji naturalnych  o dużym potencjale antydemencyjnym.


Podczas zrealizowanego  wspólnie z ośrodkiem naukowym w Turcji projektu, podjęto współpracę polegającą na poszukiwaniu najbardziej aktywnych związków, które potencjalnie mogą się przyczynić do opracowania nowego leku na chorobę Alzheimera.


W wyniku przeprowadzonych badań  przeanalizowano  szereg substancji, które testowano pod kątem aktywności zmniejszającej neurodegenerację. Wyselekcjonowano 6 najbardziej aktywnych związków wykazujących aktywność poprawiającą pamięć.  Właściwości tych związków zostały potwierdzone badaniami biologicznymi.


Naukowcom udało się również opracować innowacyjną  technikę pozyskiwania i oczyszczania związków, co umożliwi ich  izolację w skali preparatywnej w szybki i wydajny sposób.


Badane związki, biorąc pod uwagę pozytywny wpływ na procesy pamięci krótkotrwałej i długotrwałej,   mogą stać się znaczącym krokiem naprzód w zapobieganiu chorobie Alzheimera.

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie