Centrum Transferu Wiedzy

Aktualności

19.06.2019

V nabór wniosków o grant na transfer technologii.

Trwa nabór wniosków do projektu grantowego realizowanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.

Projekt skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Wsparcie finansowe dotyczy patentów, know-how i innych praw własności intelektualnej.

 

Minimalna kwota, o jaką można się ubiegać, wynosi 100 tys. złotych, a górnym limitem jest 200 000 euro.

 

Projekt umożliwia zakup gotowych rozwiązań innowacyjnych lub praw do ich zastosowania w firmie.

 

Szczegółowy regulamin, wzory dokumentów i wszelkie informacje o projekcie można znaleźć na stronie:

 

https://siecotwartychinnowacji.pl/granty-na-transfer-technologii/?fbclid=IwAR3QXVxD_JQfza_l4P-VkG_fB7yh8rh4jnBHq6lfhKeKSBXtBpAJ4T4OIHo

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie