Centrum Transferu Wiedzy

Aktualności

06.06.2019

Nabór wniosków w zakresie promocji wyników badań naukowych i prac rozwojowych

Zapraszamy do składania wniosków o objęcie wsparciem w zakresie promocji wyników badań naukowych i prac rozwojowych w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 2.0” realizowanego przez konsorcjum Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Medycznego               w Lublinie oraz KUL Creative Sp. z o.o.

 

Przedmiotem naboru są wyniki prac badawczo - rozwojowych, wynalazki, zgłoszenia patentowe, dla których planowane jest wsparcie promocyjno- informacyjne.

 

W programie brane będą pod uwagę: poziom gotowości technologicznej, na którym znajdują się wyniki badań naukowych i prac rozwojowych a także prawa własności intelektualnej (patent, zgłoszenie).

 

Wsparcie w projekcie będzie przeznaczone na promocję oferty technologicznej poprzez udział w wystawach targach wynalazczości typu „science to business” i konferencjach branżowych, a także za pośrednictwem dostępnych kanałów informacyjnych.

 

W ramach budżetu na wsparcie istnieje możliwość sfinansowania opłaty targowej, wystawowej i konferencyjnej, a także przygotowanie dedykowanych materiałów promocyjno- informacyjnych.

 

Wnioski należy składać  bezpośrednio w:

 

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,                                                            

Ul. Chodźki 7 (DS. Nr 3),  pokój  104

Informacji udziela Pani Agnieszka Borzęcka tel. 81 448 5160

 

Wniosek do pobrania

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie