Centrum Transferu Wiedzy

Aktualności

23.04.2019

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa"Innowacje w praktyce"

W dniach 4-5  kwietnia 2019 r. w Arenie Lublin odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Innowacje w praktyce" a także VII Wystawa innowacyjnych rozwiązań urządzeń badawczo- pomiarowych  i nowych technologii. Spotkanie było świetną okazją na zapoznanie się z ekspercką wiedzą, praktycznymi case studies i przekrojową ekspertyzą  zagadnień z zakresu innowacyjności. Celem spotkania było upowszechnianie znaczenia osiągnięć naukowych, a także wymiana doświadczeń oraz integracja studentów, doktorantów i młodych naukowców.

W trakcie spotkań panelowych Nauka-Biznes istniała możliwość konsultacji z pracownikami uczelni technicznych oraz instytutów badawczych, nawiązania kontaktów z przedsiębiorcami i wyznaczania obszarów możliwej współpracy.

Ponadto, podczas konferencji uczestnicy mogli wziąć udział w warsztatach z zakresu innowacyjnych trendów w nauce, współpracy „Nauki” z „Biznesem”, bieżących problemów technologicznych a także  kreowania wizerunku i umiejętności komunikacyjnych.

Gościem Honorowym był Pan Prezydent Krzysztof Żuk

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie