Centrum Transferu Wiedzy

Aktualności

13.04.2018

Europejski Instytut Innowacji i Technologii- nabór na staze


 

 

Europejski Instytut Innowacji i Technologii ogłasza nabór na płatne staże:

30 studentów i absolwentów z różnych środowisk edukacyjnych z krajów RIS odkryje możliwości zatrudnienia w przemyśle spożywczym poprzez uzyskanie unikalnych, profesjonalnych, płatnych 3-miesięcznych staży w ramach projektu RIS Fellowships. W przeciwieństwie do innych projektów stypendialnych, studenci i absolwenci będą ujawniać swoje talenty w sektorze rolno-spożywczym, poprzez zdobywanie praktycznych doświadczeń i wzmacnianie ich umiejętności związanych z pracą, w tym analitycznego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów.
Podczas wieloetapowego procesu rekrutacji kandydaci będą nie tylko uczyć się profesjonalnie przygotowywać wyjątkowy profil LinkedIn, ale także będą aktywnie uczestniczyć w unikalnych warsztatach dotyczących sieci i rozwiązywania problemów, prowadzonych przez EIT Hubs. Wybrane najlepszych 30 studentów-talentów otrzyma staże w różnych obszarach działalności w firmach konsorcjum spożywczego EIT lub firmach RisingFoodStars. Praktykanci będą podejmować działania polegające na uczeniu się przez działanie, rozwiązując rzeczywiste sytuacje problemowe, przed którymi stoją firmy z branży spożywczej. Wszyscy stażyści otrzymają miesięczne stypendium w wysokości 1000 EUR brutto.

Projekt RIS Fellowships organizowany jest przez: Uniwersytet Warszawski (Polska), Fundację AZTI (Hiszpania), PepsiCo (Wielka Brytania), Puratos (Belgia), Maspex (Polska) przy wsparciu CLC North-East i CLC South.

Przygotuj się do ujawnienia swojego talentu w sektorze rolno-spożywczym.
Rekrutacja rozpoczeła się na początku kwietnia.
Więcej informacji i aplikowanie na staż na stronie eit.europa.eu w zakładce EIT Food RIS 

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie