Centrum Transferu Wiedzy

Aktualności

26.10.2017

IV Ogólnopolska konferencja naukowa INNOWACJE W PRAKTYCE

 

W dniach 23-24 listopada 2017 roku odbędzie się IV Ogólnopolska konferencja naukowa INNOWACJE W PRAKTYCE z VI Wystawą Innowacyjnych Rozwiązań Urządzeń Badawczo-Pomiarowych i Nowych Technologii.

 

Miejsce obrad: 
Arena Lublin 

ul. Stadionowa 1 

 

Głównym celem PSD 2017 jest upowszechnie znaczenia osiągnięć naukowych, a także wymiana doświadczeń oraz integracja studentów, doktorantów i młodych naukowców. Rezultatem udziału w wydarzeniu jest możliwość nawiązania kontaktów z przedsiębiorcami, stworzenie interdyscyplinarnych zespołów badawczych oraz zdefiniowanie obszarów ich możliwej współpracy. 

 

IV Panelowe Spotkanie Dyskusyjne „Innowacje w praktyce” umożliwi uczestnikom prezentację prac badawczych i przeglądowych w postaci wystąpień lub posterów oraz umieszczenie streszczeń prac w materiałach konferencyjnych. Możliwa będzie także publikacja rozdziałów (4 pkt. MNiSW). Najlepsze prace zostaną opublikowane w wybranych czasopismach naukowych. 

 

PSD 2017 jest okazją do zaprezentowania własnej oferty naukowej na forum interdyscyplinarnym w ogólnopolskim środowisku akademickim, a także przedyskutowanie problemów z ekspertami z różnych gałęzi przemysłu i biznesu.

 

 

Więcej informacji na stronie internetowej wydarzenia.

 

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o wysłanie wypełnionego formularza (na stronie konferencji) na adres: kontakt@cine.edu.pl lub rejestracji on-line.

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie