Centrum Transferu Wiedzy

Aktualności

20.09.2017

Nabór zgłoszeń w ramach projektu-Support young innovative companies scaling-up their innovative activities in the Single Market

 

 

 

Nabór zgłoszeń w ramach projektu „EENEP SCALE UP” rozpoczęty!


    Chcesz rozwinąć swój biznes na rynkach unijnych?


Twoja pozycja na rynku krajowym się umacnia ale wiesz, że dalszy etap (scale up) umożliwi intensywny rozwój i wzrost zysków, Potrzebujesz wsparcia w dostępie do profesjonalnych usług w zakresie internacjonalizacji oraz usług proinnowacyjnych?
Lubelska Fundacja Rozwoju wraz z partnerami z konsorcjum Enterprise Europe Network East Poland rozpoczęła realizację projektu pt. „Support young innovative companies scaling-up their innovative activities in the Single Market”.
Celem projektu jest wsparcie internacjonalizacji i zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw oraz ułatwienie im dostępu do rynków zagranicznych oraz finansowania dalszego rozwoju.


Dla kogo?


 -młode (do 5 lat działalności) innowacyjne firmy
- firmy zorientowane na wzrost, z potencjałem do ekspansji na rynki zewnętrzne, ze szczególnym uwzględnieniem Jednolitego Rynku UE


Korzyści dla firmy:


„skrojone na miarę” profesjonalne usługi kooperacyjne (partnering services)
udział w szkoleniach
 wsparcie doradcze doświadczonych coachów oraz mentorów
 zdobycie nowych, atrakcyjnych rynków
 wzmocnienie przewagi konkurencyjnej


Wyżej wymienione usługi będą realizowane w ramach zaprojektowanej „specjalnej ścieżki”, we współpracy z regionalnymi, krajowymi i zagranicznymi partnerami.
Doświadczenie naszych instytucji pozwoliło wielu firmom skutecznie zaistnieć na rynkach zagranicznych. Biorąc udział w projekcie Twoje przedsiębiorstwo ma szansę dołączyć do grona firm, którym pomogliśmy osiągnąć globalny sukces.
Formularz zgłoszeniowy (w załączeniu).


                             Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

Ilość miejsc jest ograniczona.

Zapraszamy do kontaktu.

Więcej informacji: Cezary Pasternak, tel. 669 200 929, e-mail: cezary.pasternak@lfr.lublin.pl


                        Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej.

 

Więcej informacji:

https://www.facebook.com/LubelskaFundacjaRozwoju/photos/a.1795252077375907.1073741828.1794047654163016/2055239871377125/?type=3&theater


 

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie