Centrum Transferu Wiedzy

Aktualności

07.08.2017

Bridge Alfa w nowej odsłonie – granty na najciekawsze pomysły dla mikro i małych firm

 

 

Miliard złotych z Programu Inteligentny Rozwój (PO IR) to pula środków w najbliższym konkursie BRIdge Alfa dla funduszy zainteresowanych inwestycjami w pomysły na najwcześniejszym etapie rozwoju. Środki przeznaczone zostaną docelowo na wsparcie projektów badawczo-rozwojowych na etapie wczesnej weryfikacji pomysłu oraz polegającej na dopracowaniu i weryfikacji projektu pod kątem możliwości komercjalizacji.

"Zdecydowaliśmy się zmienić kryteria wyboru projektów w ramach działania 1.3.1 PO IR i tym samym ułatwić dostęp do środków unijnych oraz poszerzyć bazę potencjalnych beneficjentów konkursu BRIdge Alfa. Ten konkurs to realne i faktyczne wsparcie dla młodych przedsiębiorców. Zaproponowaliśmy dwie ścieżki finansowania Funduszy BRIdge Alfa, jedną dla funduszy o mniejszej wartości, takich do 25 mln zł i drugą dla funduszy o wyższej wartości – do 50 mln zł" - powiedziała wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Fundusze będą mogły składać wnioski o dofinansowanie projektów grantowych do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju od 5 do 26 września 2017 r.

Dokumentacja konkursowa znajduje się na Portalu Funduszy Europejskich.

 

 

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie