Centrum Transferu Wiedzy

Aktualności

07.08.2017

Raport roczny (2016 r) z działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

 

NCBR obchodzi w tym roku dziesięciolecie swojego istnienia.

Od samego początku wspieramy najbardziej perspektywiczne projekty, przekazując ich autorom środki finansowe i biznesowe
know-how. Równocześnie podejmujemy działania mające na celu stworzenie w Polsce dogodnych
warunków do prowadzenia działalności badawczej. Pod koniec ubiegłego roku uruchomiliśmy
pierwszy fundusz kapitałowy NCBR CVC. Jego zadaniem jest finansowanie projektów w formie
inwestycji kapitałowych w technologiczne spółki z sektora MŚP. To kamień milowy, który pozwoli
komercjalizować innowacyjne pomysły będące na etapie wzrostu i ekspansji.

 

 

 

 

Raport za 2016 rok poniżej:

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ncbr.gov.pl%2Fgfx%2Fncbir%2Fuserfiles%2F_public%2Fmedia%2Fncbir_raportpl_net.pdf&h=ATMuHwwj1aSi6cYMC0sCUJiZZKFo00Y5IOOUKvFLZ_zbjmeF7BEI3r2JN4MvHKUQvAQl5V8wEzkoqD2sDzhkCMW_2ZBWEJNDkqyg4A6F1ZVNp6N1qQ8TjCeNgsmvQ4vH8NADTjG-q7js&s=1&enc=AZOL8e7bVUQaJlSEBxKGFgc504TBlsRAyk-vWUdYSclh_SuscLWCpNZWmSdViZsl4M0dU0pdfohTlNfzBUh4Zo_xmJaHC2ZcWTvEj0neGo0t4g

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie