Centrum Transferu Wiedzy

Aktualności

06.07.2017

Regulamin zarządzania prawami własności intelektualnej

W związku ze zmianą Regulaminu zarządzania prawami własności intelektualnej w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, przyjętego Uchwałą Senatu Nr LXXXIV/2017 od dnia wejścia w życie ww. Regulaminu tj. od 28 czerwca 2017 r., wnioski zgłoszenia dobra intelektualnego należy składać do CENTRUM TRANSFERU WIEDZY.

 

Obowiązujący wzór wniosku dostępny jest w Intranecie  Druki do pobrania Centrum Transferu Wiedzy oraz na stronie internetowej Centrum Transferu Wiedzy Dla Pracowników Vademecum.

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie