Centrum Transferu Wiedzy

Aktualności

08.02.2017

Dokąd prowadzi szybka ścieżka

Szybka ścieżka to potoczna nazwa poddziałania 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa". Celem  tego konkursu  jest podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej działalności gospodarczej.  Dlatego o przyznaniu dotacji będą decydowały takie czynniki jak innowacyjność pomysłu (szczególnie innowacje produktowe i technologiczne), kompetencje zespołu badawczego oraz to, czy dane rozwiązanie odpowiada na zapotrzebowania rynku.

 

W 2016 roku NCBiR podpisał z beneficjentami tego programu umowy o dofinansowanie o łącznej wartości prawie 905 mln zł. Dzięki wsparciu uzyskanemu w „szybkiej ścieżce” polscy przedsiębiorcy pracują m.in. nad prototypem tomografu do zastosowań biomedycznych i wspomagania badań nad terapiami nowotworowymi; nowatorskim wieloczujnikowym systemem parkingowym; innowacyjną technologią wytwarzania nowej generacji materiału do zastosowań w wyświetlaczach oraz cienkowarstwowych ogniwach fotowoltaicznych; technologią namnażania komórek Treg do wytwarzania szczepionki do leczenia cukrzycy typu 1 w skali przemysłowej.

 

Dofinansowanie można uzyskać na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe  lub tylko eksperymentalne prace rozwojowe. Projekty bez eksperymentalnych prac rozwojowych nie będą brane pod uwagę.  Tematyka projektów zgłaszanych do „szybkiej ścieżki" musi wpisywać się w jedną z tzw. krajowych inteligentnych specjalizacji. 
Na przykład:
- technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne
- diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych w medycynie spersonalizowanej
- wytwarzanie, badania i rozwój produktów leczniczych i suplementów diety
- żywność wysokiej jakości
- biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska
- nowe technologie i urządzenia w medycynie
- rozwiązania informatyczne dla medycyny
więcej w oficjalnym wykazie krajowych inteligentnych specjalizacji

 

Jako koszt takich przedsięwzięć, w projekcie można zawrzeć m.in. wynagrodzenie dla personelu badawczego, amortyzację sprzętu laboratoryjnego, koszt potrzebnych materiałów i surowców oraz koszty podwykonawstwa, w przypadku zlecenia wykonania założonych badań jednostce naukowej.  Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro. Warto zwrócić uwagę na to, że wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu muszą być wdrożone, czy to do własnej działalności przedsiębiorstwa które dotację otrzymało czy jako licencja udzielona innemu przedsiębiorstwu.

 

Badania przemysłowe stanowią pierwsze, uzyskiwane w laboratorium wstępne potwierdzenia założeń badawczych i ich wynikiem mogą być surowe prototypy. Prace rozwojowe rozpoczynają się w momencie wyjścia z laboratorium i przejścia na większą skalę działalności. Prowadzi się je w środowisku zbliżonym do rzeczywistego, a ich efektem są funkcjonalnie kompletne prototypy oraz linie pilotażowe lub demonstracyjne.

Ile można dostać? Na badania przemysłowe można dostać do 80%  dofinansowania , a na prace rozwojowe 60%. Wnioski można składać od 1 marca do 30 czerwca 2017 r. w elektronicznym systemie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Kolejny nabór dopiero we wrześniu. Szczegółowe informacje i wszystkie niezbędne dokumenty dostępne na stronie konkursu

 

 

 

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie