Centrum Transferu Wiedzy

Aktualności

24.01.2017

InnoNeuroPharm

W ramach Działania 1.2 "Sektorowe programy B+R", Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza konkurs na projekty obejmujące badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo tylko eksperymentalne prace rozwojowe. Budżet całego konkursu wynosi 190 mln. zł, na jeden projekt można dostać od 1 do 40 mln. Wnioski o dofinansowanie mogą składać przedsiębiorcy lub konsorcja przedsiębiorców.

 

Nabór wniosków trwa od Od 22 lutego 2017 r. do 7 kwietnia 2017 r

 
Do konkursu można zgłaszać projekty badawcze, których zakres dotyczy następującej tematyki:
 
  • Innowacyjne produkty lecznicze
  • Innowacyjne technologie wytwarzania produktów leczniczych
  • Innowacyjne metody diagnostyczne i nowe biomarkery o praktycznych zastosowaniach diagnostyczno-predykcyjnych w zakresie neuromedycyny
  • Innowacyjne metody rehabilitacji chorych w neuromedycynie
  • Rozwój narzędzi wspierających badania nad produktami leczniczymi.
Szczegółowe informacje o zakresie tematycznym konkursu można znaleźć na stronie internetowej NCBiR.

 

Szczegółowe informacje i regulamin dostępne na stronie konkursu

 

Kontakt:
Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować na następujące adresy mailowe:
- w  zakresie  finansowym  (kwalifikowalnośćkosztów,  wskaźniki,  budżetprojektu)  na  adres mailowy: innoneuropharm-finanse@ncbr.gov.pl
- w zakresie ogólnym (w pozostałych sprawach) na adres mailowy: innoneuropharm@ncbr.gov.pl
Osoby przewidziane do kontaktu w sprawach ogólnych (innych niż finansowe):
tel. + 48 22 3907139 (Michał Wrzesiński)
tel. + 48 22 3907109 (Marcin Chmielewski)

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie