Centrum Transferu Wiedzy

Aktualności

12.01.2017

Bal na 47 chromosomów

Już po raz szesnasty państwo Janusz Kocki i Anna Bogucka-Kocka organizują na naszej uczelni charytatywna zabawę karnawałową dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną, która odbędzie się w sobotę 04. lutego 2017 roku o godz. 14.00 w hali sportowej Naszej Uczelni. W zabawie weźmie udział ponad 200 dzieci z chorobami genetycznymi i wadami wrodzonymi – będących pod opieką Zakładu Genetyki Klinicznej UM w Lublinie. Honorowy patronat nad imprezą objął JM Rektor prof. n. med. Andrzej Drop
 

 

W imieniu organizatorów prosimy o pomoc w zbiórce trwałych słodyczy i maskotek do paczek dla dzieci.

Maskotki i słodycze można przynosić do 01. lutego 2017 r. do trzech miejsc na Uniwersytecie:

1. Dział Socjalny, Al. Racławickie 1

2. Zakład Genetyki Klinicznej, ul. Radziwiłłowska 11


3. Katedra i Zakład Biologii z Genetyką, ul. Chodźki 4a. 

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie