Centrum Transferu Wiedzy

Aktualności

10.01.2017

Międzynarodowa ochrona będzie łatwiejsza

Celem programu Patent Prosecution Highway (PPH) jest usprawnienie procedury udzielana identycznych patentów na różnych obszarach. U podstaw tej inicjatywy leżała potrzeba skrócenia czasu uzyskania patentu przy rosnącej liczbie  zgłoszeń wynalazków. Rozwiązaniem będzie wykorzystanie wyników pracy urzędu, który już wcześniej dokonał analizy i badania analogicznego zgłoszenia. Program pilotażowy rozpoczęty w lipcu 2006 r. okazał się na tyle atrakcyjny zarówno dla zgłaszających jak i urzędów patentowych, że do PPH zaczęło przystępować coraz więcej urzędów krajowych i regionalnych, zawierając umowy dwustronne.

Od 6 stycznia 2017 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej także przystąpił do tego porozumienia. Dzięki temu procedura uzyskiwania patentów zagranicznych będzie szybsza niż dotychczas.

 

Urzędy Uczestniczące w systemie Global PPH

 1. Australijski Urząd Własności Intelektualnej(IP Australia)
 2. Austriacki Urząd Patentowy (APO)
 3. Kanadyjski Urząd Własności Intelektualnej (CIPO)
 4. Duński Urząd ds. Patentów i Znaków Towarowych (DKPTO)
 5. Estoński Urząd Patentowy (EPA)
 6. Fiński Urząd ds. Patentów i Rejestracji (NBPR)
 7. Niemiecki Urząd ds. Patentów I Znaków Towarowych (DPMA)
 8. Węgierski Urząd Własności Intelektualnej (HIPO)
 9. Islandzki Urząd Patentowy Patent Office (IPO)
 10. Izraelski Urząd Patentowy (ILPO)
 11. Japoński Urząd Patentowy (JPO)
 12. Koreański Urząd Własności Intelektualnej (KIPO)
 13. Nordycki Instytut Patentowy (NPI)
 14. Norweski Urząd Własności Przemysłowej (NIPO)
 15. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (PPO)
 16. Portugalski Instytut Własności Przemysłowej (INPI)
 17. Rosyjski Federalny Urząd Własności Intelektualnej (ROSPATENT)
 18. Urząd Własności Intelektualnej Singapuru (IPOS)
 19. Hiszpański Urząd ds. Patentów i Znaków Towarowych (SPTO)
 20. Szwedzki Urząd ds. Patentów i Rejestracji (PRV)
 21. Brytyjski Urząd Własności Intelektualnej (UKIPO)
 22. Urząd ds. Patentów i Znaków Towarowych USA (USPTO)
Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie