Centrum Transferu Wiedzy

Aktualności

04.01.2017

Konkurs na projekt profilaktyki reumatoidalnego zapalenia stawów

Reumatoidalne zapalenie stawów to przewlekła choroba zapalna, immunologicznie zależną układową chorobą tkanki łącznej charakteryzującą się nieswoistym, symetrycznym zapaleniem stawów, występowaniem zmian pozastawowych i powikłań układowych, prowadzącą do niepełnosprawności, kalectwa i przedwczesnej śmierci.

 

W ramach Programie Wiedza Edukacja Rozwój, Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs na projekty, które przewidują wdrożenie Ogólnopolskiego programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów. Dofinasowane zostaną projekty pilotażowe i testujące, zawierające m. in. część badawczą, edukacyjną oraz wspierającą współpracę pomiędzy wysokospecjalistycznym ośrodkiem a lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz szpitalami ogólnymi.

 

Budżet konkursu wynosi 15 mln. zł, nabór wniosków trwa od 19.01.2017 do 17.02.2017

 

Wnioskodawcami w konkursie mogą być:

• uczelnie medyczne

• medyczne instytuty badawcze

• szpitale kliniczne lub podmioty lecznicze posiadające umowę z NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie reumatologii

 

więcej informacji na stronie konkursu

 

 

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie