Centrum Transferu Wiedzy

Aktualności

27.12.2016

Stypendia na doktoraty wdrożeniowe

Program doktoratów wdrożeniowych ruszy od roku akademickiego 2017/2018. To od dawna zapowiada inijatywa mająca na celu wspieranie kontaktu nauki z biznesem. W odróżnieniu od podobnych rozwiązań w innych krajach, w Polsce dofinansowanie trafia do doktoranta, a nie do przedsiębiorcy.

500 doktorantów może liczyć na stypendium MNiSW w wysokości 2450 zł. miesięcznie przez 4 lata.

 

Ministerstwo, na podstawie aplikacji szkół wyższych, wskazuje ile osób może wziąć udział w programie na danej uczelni. Doktorant ustala agendę badawczą wspólnie z pracodawcą. Następnie doktorant i pracodawca muszą uzyskać zgodę uczelni, która nadaje stopień doktora i która wskazuje promotora oceniającego tę agendę badawczą pod kątem spełnienia wymagań naukowych. Warunkiem otrzymania stypendium jest zatrudnienie doktoranta przez przedsiębiorcę. Po obronie doktoratu wdrożeniowego doktorant ma możliwość powrotu na uczelnię.

 

Dodatkową korzyścią dla uczelni będzie fakt, że resort nauki - w formie ryczałtu - pokryje koszty korzystania przez doktoranta z uczelnianych laboratoriów podczas realizacji jego badań.

 

Dowiedz się więcej

Prezentacja koncepcji doktoratów wdrożeniowych na stronie MNiSW


Obywatele Nauki polemizują z koncepcją doktoratów wdrożeniowych

 

 

                                          dr Piotr Dardziński, MNiSW źródło: nauka.gov.pl

 

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie