Centrum Transferu Wiedzy

Aktualności

12.12.2016

Masz dosyć Polskiej innowacyjności? Wymień się!

Do 5 kwietnia 2017 r. międzynarodowe konsorcja mogą składać wnioski o finansowanie projektów międzynarodowej i międzysektorowej wymiany pracowników. W projekcie mogą wziąć udział naukowcy na każdym etapie kariery naukowej, kadra zarządzająca oraz personel administracyjny i techniczny zaangażowany w badania i innowacje. Konkurs dotyczy zarówno instytucji akademickich jak i pozaakademickich, takich jak przedsiębiorstwa czy szpitale. Projekt powinien uwzględniać rozwój zawodowy pracowników, działania badawczo-innowacyjne oraz organizację szkoleń i konferencji. Cały projekt może trwać maksymalnie 4 lata, a jeden pracownik może być wysłany za granicę na czas od jednego miesiąca do roku.

 

Jak aplikować?

1. Konsorcjum - Musimy najpierw znaleźć sobie partnerów do wymiany, ponieważ dokumentacja wniosku musi zawierać listy intencyjne zagranicznych instytucji partnerskich.

2. Wniosek składa się z dwóch części - administracyjnej i merytorycznej

część administracyjną wypełniamy on-line, w Participant Portal.

część merytoryczna to opis celów i planu projektu w pdf (formularz dostępny w Participant Portal) oraz skany listów intencyjnych.

3. cieprliwie czekać na wyniki - raz złożonego wniosku nie można poprawiać

 

Jakie są kryteria?

Są trzy kryteria oceny: Excellence, Impact i Implementation.

Plan powinien być ambitny, inspirujący i realny. Eksperci opiniują również czy potencjał i zasoby (operational capacity) poszczególnych instytucji są wystarczające do realizacji planowanych zadań. W przypadku negatywnej opinii dana instytucja zostaje wykreślona z konsorcjum a budżet jest odpowiednio zmniejszany. Może to również skutkować uznaniem całego projektu jako niespełniającego minimalnych wymogów konkursowych. Należy pamiętać, że nie ma fazy negocjacji projektu, co oznacza, że eksperci nie przygotowują rekomendacji (z wyjątkiem kwestii etycznych) a projekt jest realizowany zgodnie z propozycją konsorcjum.

 

Szczegółowe informacje na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego,

oraz na stronie Komisji Europejskiej

 

 

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie