Centrum Transferu Wiedzy

Aktualności

05.12.2016

Spotkanie informacyjne na temat konkursu Research and Innovation Staff Exchange

W imieniu Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE w Lublinie zapraszamy na bezpłatne szkolenie pt. Wzmacnianie kompetencji pracowniczych w zakresie tworzenia i wdrażania innowacji dzięki grantom „MARIE SKŁODOWSKA-CURIE RESEARCH AND INNOVATION STAFF EXCHANGE”.

 

Celem spotkania będzie przekazanie informacji o warunkach udziału w zbliżającym się konkursie Research and Innovation Staff Exchange (RISE) a także praktycznych wskazówek dotyczących przygotowania i złożenia wniosku projektowego.

 

Do udziału w szkoleniu zapraszamy przede wszystkim pracowników naukowych uczelni wyższych i instytutów badawczych, pracowników działów badawczo-rozwojowych firm tworzących i wdrażających nowe technologie a także przedsiębiorców i przedstawicieli innych instytucji zainteresowanych udziałem w konkursie.
Szkolenie odbędzie się 8 grudnia 2016 r. (czwartek), w auli Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie, ul. Doświadczalna 4, w godzinach 11:00 - 13:00.

 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wcześniejsze zarejestrowanie się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej RPK Lublin www.rpklublin.pl w zakładce "SZKOLENIA".
Zgłoszenia przyjmujemy do 7 grudnia 2016 r.

 

Wszelkich informacji związanych ze spotkaniem udziela:
p. Michał Marszałowicz, e-mail: mmarszalowicz@ipan.lublin.pl , tel.: 81 744 50 61 w.118

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie