Centrum Transferu Wiedzy

Aktualności

18.01.2016

Konkursy w programach międzynarodowych NCBR w 2016 roku

Poniższe harmonogramy przedstawiają orientacyjne terminy naborów wniosków w poszczególnych konkursach. Wskazane terminy mogą ulec zmianie. O szczegółowych datach naborów NCBiR będzie informować w osobnych komunikatach.

 

2016 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

I. Finansowanie badań stosowanych

TECHMATSTRATEG                      
BIOSTRATEG                  

LIDER

                   

II. Fin. prac B+R oraz komercjalizacji ich wyników w praktyce

GO_GLOBAL.PL                      
III. PROGRAMY OPERACYJNE

PO IR*

(I OŚ)

Poddz. 1.1.1 - MŚP (1)                  
Poddz. 1.1.1 - MŚP (2)              
Poddz. 1.1.1- DUŻE (1)                    
Poddz. 1.1.2 - Demonstrator (2/2015)                      
Poddz. 1.1.2 - Demonstrator (1/2016)                    
Poddz. 1.2 - Sektor. (INNOCHEM)                      
Poddz. 1.2 - Sektor. (INNOTEXTILE)                    
Poddz. 1.3 BRIdge Alfa operator instrumentu finansowego wybierany w trybie PZP
Poddz. 1.3 BRIdge VC operator instrumentu finansowego wybierany w trybie PZP

PO IR*

(IV OŚ)

Poddz. 4.1.1 - Strat.        
Poddz. 4.1.2 - RANB                    
Poddz. 4.1.3 - WIB                    
Poddz. 4.1.4 - Aplik.                    
Dz. 4.2 - Infrastruktura                    
Dz. 4.3 - MAB                        
PO WER Dz. 3.1 Prog. rozwoju kompetencji                      
Dz. 3.1 Nowe prog. kształcenia                  
Dz. 3.3 Międzynarodowe prog. kształcenia                      
Dz. 3.2 Studia doktoranckie                        
Dz. 3.4 Podniesienie kompetencji kadry dyd.                      
Dz. 3.1 III Misja uczelni (I)                      
Dz. 3.1 III Misja uczelni (II)                      
PO PC Dz. 3.3 E-Pionier                    


*Aktualny harmonogram wszystkich konkursów POIR ogłaszanych w 2016 r. znajduje się pod adresem:
https://www.poir.gov.pl/media/12310/harmonogram_konkursow_na_2016_POIR_wersja1_27112015_ost.pdf

 

Programy międzynarodowe

 

2016 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
ERA-NET SOLAR                  
M-ERA.NET 2     I etap              
ERA-NET-Cofund PhotonicSensing                    
JU ECSEL Call 2016                     
ERA-NET Bioenergy/ 10. konkurs                
ERA-NET Bioenergy/ 11. konkurs                      
ERA-NET BESTF 3                
Electric Mobility Europe                      
ERA-NET SusAn                    
BONUS-185                    
ERA-NET IB2                      
ERA-CVD                    
ERA HDHL              
ERA-NET Cofund WaterWorks2015                    
ERA-NET Transcan-2/II K                      
ERA-NET E-Rare-3/II K                      
ERA-NET Neuron-3/I K                    
ERA-NET Infect-ERA/IV K                    
Współpraca polsko-turecka - 2 konkurs                  
POLLUX 6. konkurs                  
ERANet-LAC                    
EUREKA - 1/2016                  
EUREKA - 2/2016              
EUROSTARS 2 - 5 konkurs                      
EUROSTARS 2 - 6 konkurs            
IV konkurs polsko-tajwański                    
AAL                  
CORNET  - 21                    
CORNET  - 22                  
CORNET  - 23                        

 

 

Centrum Transferu Wiedzy

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

ul. Dolna 3 Maja 3

20-079 Lublin

(parter)

 

Telefon: +48 81 448 5163

e-mail: transfer.wiedzy@umlub.pl

 

Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego

Marta Jankowska - tel. +48 81 448 5160, e-mail: marta.jankowska@umlub.pl

Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
ul. Dolna 3 Maja 3

20-079 Lublin

(parter)

Kontakt: Agnieszka Sędłak
Telefon: +48 81 448 5160
e-mail: prorektor.wspolpraca@umlub.pl

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie