Centrum Transferu Wiedzy

Aktualności

05.11.2019

Obiecujące wyniki w badaniach substancji o potencjale antydemencyjnym.


Zespół naukowców z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie uzyskał obiecujące wyniki w badaniach substancji naturalnych o dużym potencjale antydemencyjnym.
31.10.2019

Najlepszy projekt w programie współpracy bilateralnej Polska-Turcja.


Zespół naukowców z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie został wyróżniony na międzynarodowej konferencji 'The International Centre for Research and Development. International R&D Cooperation' organizowanej w dniu 24.10.2019 r. przez NCBiR w Warszawie.
21.08.2019

Działanie 1.2 Badania celowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020


Projekty, które można realizować w ramach konkursu, to przede wszystkim te, które polegają na opracowaniu nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzeniu znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów.
23.07.2019

Akademia Efektywnych Badań Przedklinicznych


Serdecznie zapraszamy wszystkich naukowców Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, prowadzących badania nad nowymi substancjami medycznymi do udziału w Akademii Efektywnych Badań Przedklinicznych.
1  2  3  4  5    … 22
Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie