Centrum Transferu Wiedzy

O NAS

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (CTW)

jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, mającą status centrum transferu technologii, o którym mowa w art. 86 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2012, poz. 572 z późn. zm.). Celem działania Centrum jest komercjalizacja bezpośrednia wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie oraz wspieranie jednostek podstawowych Uczelni w zakresie współpracy naukowej, rozwoju badań i transferu wiedzy.

 

Pracujemy na pograniczu dwóch światów. Naukowcy i przedsiębiorcy często nie zdają sobie sprawy z tego jak bardzo są sobie wzajemnie potrzebni. Niewiele zakładów produkcyjnych posiada zaplecze naukowe porównywalne z uniwersyteckim. Niewielu naukowców posiada zaplecze finansowe porównywalne z kapitałem przedsiębiorstwa.

Tym co, bez wątpienia, łączy przedsiębiorców i naukowców jest pasja i ogromne zaangażowanie w swoją pracę. Zarówno nauka jak i gospodarka muszą stale się rozwijać.

 

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie