wydarzenia i konkursy

2017-01-12 18:00 - 2017-01-12 20:00

Meet Biotech Boost Biotech

Stowarzyszenie Boost Biotech zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Meet Biotech - Boost Biotech. Po prezentacjach zaproszonych gości będzie czas na pytania i wymianę doświadczeń między uczestnikami spotkania. Wszystko to w nieformalnej atmosferze, która sprzyja rozmowom i szukaniu inspiracji do dalszego rozwoju.

 Goście:
- Katarzyna Gajewska (Strefa Startup Gdynia)
"Biotech vs. biznes - wojna światów czy nowa nadzieja?"

- Prof. Michał Obuchowski (Zakład Bakteriologii Molekularnej MWB UG & GUMed)
"Przetrwalniki bakteryjne - uniwersalne nośniki peptydów i białek"

Łączymy medycynę i farmację z biznesem

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (CTW) jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną Uniwersytetu. Celem działania Centrum jest komercjalizacja bezpośrednia wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych na Uniwersytecie, a także wspieranie Uczelni w zakresie współpracy naukowej, rozwoju badań i transferu wiedzy.

 

 

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie