wydarzenia i konkursy

2017-01-13 09:30

warsztaty na temat grantów ERC

Biuro ds. Doskonałości Naukowej PAN oraz Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów UJ zapraszają na warsztaty poświęcone grantom European Research Council (Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych). Warsztaty odbędą się 13.01.2017 r. w Auditorium Maximum (sala wystawowa A piętro II) przy ulicy Krupniczej 33 w Krakowie.


Granty European Research Council skierowane są do wybitnych naukowców na różnych etapach kariery. Umożliwiają on uzyskanie finansowania na prowadzone badanie na okres do 5 lat. Ogólna suma przyznanych środków może sięgnąć aż 3,5 mln euro. Granty te stwarzają naukowcom możliwość tworzenia i rozwijania własnych zespołów badawczych, a także zapewniają finansową stabilność i niezależność niezbędną do prowadzenia badań.

Prestiżowy charakter grantów ERC powoduje, że samo ich uzyskanie stanowi potwierdzenie klasy naukowca i jakości prowadzonych przez niego badań.

Podczas warsztatów swoimi doświadczeniami podzielą się zarówno laureaci, jak i paneliści oceniający granty ERC, przedstawione zostaną również najistotniejsze zagadnienia związane z procedurą aplikacyjną i konstrukcją wniosku. Ponadto zostaną zorganizowane sesje indywidualnych konsultacji w trakcie, których naukowcy będą mogli zaprezentować własne pomysły badawcze i otrzymać wskazówki dotyczące przygotowania wniosku aplikacyjnego.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. W otwartej ich części będzie mogło wziąć udział do 100 osób, natomiast do udziału w sesji konsultacji indywidualnych zaproszonych zostanie 12 uczestników, wybranych na podstawie informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym.

Formularz zgłoszeniowy. Termin zgłoszeń upływa 9.01.2017 r. o godz. 9:00. Potwierdzenie udziału w warsztatach, a także informacja o zakwalifikowaniu do sesji konsultacji indywidualnych rozesłane zostaną do 11.01.2017 r.

 

Szczegółowy program warsztatów

Łączymy medycynę i farmację z biznesem

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (CTW) jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną Uniwersytetu. Celem działania Centrum jest komercjalizacja bezpośrednia wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych na Uniwersytecie, a także wspieranie Uczelni w zakresie współpracy naukowej, rozwoju badań i transferu wiedzy.

 

 

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie