wydarzenia i konkursy

2017-01-19 09:30

Priorytety w ochronie zdrowia

Konferencja "Priorytety w ochronie zdrowia" będzie debatą o stanie polskiego systemu ochrony zdrowia, jego zmianach i najtrudniejszych problemach.
Podczas zaplanowanego na 19 stycznia spotkania odbędzie się 10 paneli z udziałem kluczowych decydentów kształtujących ochronę zdrowia w Polsce.

 

      Planowane tematy sesji:

1. Priorytety w polityce zdrowotnej oraz wizja systemu za 5–10–15 lat
2. Wizja i praktyka Koordynowanej Opieki Zdrowotnej – kontrowersje
3. Spotkanie z cyklu „Jak leczeni są Polacy” – Narodowy Program Walki z Chorobami Zakaźnymi i HCV-WZW
4. Spotkanie z cyklu „Jak leczeni są Polacy” – Patomorfologia a medycyna personalizowana
5. Młodzi lekarze – kryzys kadr w ochronie zdrowia?
6. Budowa dialogu społecznego w ochronie zdrowia – Obywatele dla Zdrowia
7. Złoty okres w POZ? Lekarz POZ rzeczywistym fundamentem systemu
8. Spotkanie z cyklu „Jak leczeni są Polacy” – Młoda twarz współczesnej reumatologii
9. Spotkanie z cyklu „Jak leczeni są Polacy” – Diabetologia: dostęp pacjentów do leczenia diabetologicznego w Polsce
10. Jaka sieć szpitali? – kontrowersje

 

Szczegółowy prorgam dostępny na stronie wydarzenia

Łączymy medycynę i farmację z biznesem

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (CTW) jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną Uniwersytetu. Celem działania Centrum jest komercjalizacja bezpośrednia wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych na Uniwersytecie, a także wspieranie Uczelni w zakresie współpracy naukowej, rozwoju badań i transferu wiedzy.

 

 

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie