Inkubator Innowacyjności 4.0

Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany jest przez konsorcjum Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w ramach programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

 

Informujemy, że w ramach realizacji projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0.” Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Uniwersytet Medyczny w Lublinie ogłaszają nabór wniosków w zakresie:

 

  1. Wsparcia przedwdrożeniowego wyników badań naukowych i prac rozwojowych – nabór od 16.11.2020 r. do 04.12.2020 r. do godziny 15.00 (wniosek do pobrania)
  2. Wsparcia w zakresie promocji wyników badań naukowych i prac rozwojowych – nabór ciągły począwszy od dnia 16.11.2020 r. (wniosek do pobrania)
  3. Wsparcia w zakresie ochrony patentowej wyników badań naukowych i prac rozwojowych – nabór ciągły począwszy od dnia 16.11.2020 r. (wniosek do pobrania)

 

Zasady naborów, niezbędne informacje oraz wzory dokumentów są zawarte w Regulaminie projektu.

 

 

Obsługę projektu prowadzi Centrum Transferu Wiedzy, a odpowiedzi na pytania związane z projektem udzielają:


Pani Marta Jankowska - Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy , tel. 81 4485160, e-mail: marta.jankowska@umlub.pl,

Pani Agnieszka Sędłak tel. 81 448 51 60, e-mail:  agnieszka.sedlak@umlub.pl,

Pani Agnieszka Borzęcka, tel.  81 448 51 63, e-mail: agnieszka.borzecka@umlub.pl

 

Centrum Transferu Wiedzy

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

ul. Dolna 3 Maja 3

20-079 Lublin

(parter)

 

Telefon: +48 81 448 5163

e-mail: transfer.wiedzy@umlub.pl

 

Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego

Marta Jankowska - tel. +48 81 448 5160, e-mail: marta.jankowska@umlub.pl

Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
ul. Dolna 3 Maja 3

20-079 Lublin

(parter)

Kontakt: Agnieszka Sędłak
Telefon: +48 81 448 5160
e-mail: prorektor.wspolpraca@umlub.pl

Łączymy medycynę i farmację z biznesem

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (CTW) jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną Uniwersytetu. Celem działania Centrum jest komercjalizacja bezpośrednia wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych na Uniwersytecie, a także wspieranie Uczelni w zakresie współpracy naukowej, rozwoju badań i transferu wiedzy.

 

 

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie