Ogłoszenie wyników

Ogłoszenie wyników

   Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego  informuje, że w wyniku prowadzonej wewnętrznej procedury konkursowej na prowadzenie prac przedwdrożeniowych w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 2.0” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 4.4 realizowanego przez konsorcjum Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz spółki celowej KUL Creative sp. z o.o. granty otrzymali:

 

 

  • prof. dr hab. n. farm. Anna Bogucka – Kocka  - Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Katedra i Zakład Biologii z Genetyką - „ Komponent o potwierdzonych w warunkach in vitro właściwościach nicieniobójczych, który po wykonaniu badań klinicznych będzie można wykorzystać do wytworzenia  leku weterynaryjnego do leczenia parazytoz wywołanych przez nicienie jelitowe u zwierząt i/lub leku przeznaczonego do leczenia parazytoz u ludzi”. Przyznana kwota dofinansowania: 74 540,00 zł;  
  • dr hab. n. farm. Tomasz Baj- Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Katedra i Zakład Farmakognozji z Pracownią Roślin Leczniczych- „Weryfikacja działania antymikotycznego preparatu farmaceutycznego przygotowanego na bazie olejków eterycznych w stosunku do klinicznych szczepów wyizolowanych od pacjentów z grup ryzyka”. Przyznana kwota dofinasowania 65 239,00 zł.

Gratulujemy wszystkim zespołom!

Łączymy medycynę i farmację z biznesem

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (CTW) jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną Uniwersytetu. Celem działania Centrum jest komercjalizacja bezpośrednia wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych na Uniwersytecie, a także wspieranie Uczelni w zakresie współpracy naukowej, rozwoju badań i transferu wiedzy.

 

 

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie