Nabór wniosków

Nabór wniosków

 

Informujemy, że w ramach realizacji projektu „Inkubator Innowacyjności 2.0” Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ogłaszają nabór wniosków w zakresie:

1. Wsparcia przedwdrożeniowego wyników badań naukowych i prac rozwojowych – nabór od 23.04.2019 do 17.05.2019 do godziny 15.00. W ramach naboru dla Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przewidziana pula środków jest nie wyższa niż 150.000,00 zł. Wniosek do pobrania

2. Wsparcia w zakresie promocji wyników badań naukowych i prac rozwojowych – nabór ciągły począwszy od dnia 23.04.2019 do wyczerpania środków. Wniosek do pobrania

 

3. Wsparcia w zakresie ochrony patentowej wyników badań naukowych i prac rozwojowych – nabór ciągły począwszy od dnia 23.04.2019 do wyczerpania środków. Wniosek do pobrania

Zasady naborów, niezbędne informacje oraz wzory dokumentów są zawarte w Regulaminie projektu.

 

Informacje o projekcie i naborze:

 

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Marta Jankowska – Dyrektor , tel. 81 448 51 60, 81 448 51 63

e-mail: marta. jankowska@umlub.pl

Łączymy medycynę i farmację z biznesem

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (CTW) jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną Uniwersytetu. Celem działania Centrum jest komercjalizacja bezpośrednia wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych na Uniwersytecie, a także wspieranie Uczelni w zakresie współpracy naukowej, rozwoju badań i transferu wiedzy.

 

 

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie