Oferty firm

superkomputer

Jeśli do swoich badań potrzebujesz potężnej mocy obliczeniowej, zgłoś się do Centrum Transferu Wiedzy.
Toruńska firma zwróciła się do nas z propozycją przekazania pracownikom naukowym na ich użytek swojego superkomputera w zamian za pomoc w konfiguracji serwera.
Urządzenie zastępuje 45 000 zwykłych komputerów stacjonarnych.

 

Specyfikacja superkomputera LEM:

- 15 serwerów Supermicro wyposażonych łącznie w 150 kart GeForce 1080 o łącznej mocy 1,5 PFlopsa

- 2 serwery TYAN wyposażone w 16 kart Tytan Black – łącznie około 50 Mflops.

- Stosowny storage wynoszący minimum 21 Terabajtów i łącznie około 1900 GB pamięci Ram.

 

 

Zainteresowanych współpracą zapraszamy do kontaktu
mailowo: transfer.wiedzy@umlub.pl

lub telefonicznie 81 448 5163

Łączymy medycynę i farmację z biznesem

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (CTW) jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną Uniwersytetu. Celem działania Centrum jest komercjalizacja bezpośrednia wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych na Uniwersytecie, a także wspieranie Uczelni w zakresie współpracy naukowej, rozwoju badań i transferu wiedzy.

 

 

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie